แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

ดร. ฉัตร์ชัย ยอดอุดม

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ